Politica de Confidentialitate

 1. NaturaLiving.ro poate colecta date cu caracter personal și date cu caracter special, pe paginile Site-urilor sale, numai cu acordul voluntar al Membrului sau al Clientului, în următoarele scopuri:

– validarea, expedierea și facturarea comenzilor către acesta (NaturaLiving.ro condiționează de confirmare scrisă sau telefonică expedierea primei comenzi pentru un Cont nou, pentru conformitatea datelor);

– ulterior validării comenzii, pentru transmiterea de informații privind produsele, perioadele de livrare, anulări sau a altor probleme de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către acesta;

– pentru a facilita accesul acestuia la serviciu;

– trimiterea de newsletter-e și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;

– scopuri statistice.

 1. Prin crearea Contului, fiecare Membru sau Client și-a exprimat consimțământul ca NaturaLiving.ro să colecteze și să administreze datele acestuia cu caracter personal, în conditiile și cu respectarea prevederilor Legii 677/2001. Orice Membru sau Client are dreptul de a obține de la NaturaLiving.ro, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, în mod gratuit:
 • confirmarea faptului că datele care îl privesc sunt sau nu sunt prelucrate la un moment dat;
 • după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 • după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii;
 • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate enumerate mai sus, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.
 1. Orice Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, prin transmiterea către NaturaLiving.ro a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
 2. Orice Membru sau Client are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare prin transmiterea către NaturaLiving.ro a unei cereri întocmită în formă scrisă, datată și semnată, ca datele care îl vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
 3. NaturaLiving.ro poate să colecteze involuntar și alte date (adresa IP, ora vizitei, locul de unde se face accesul, nume și versiune browser internet, sistem de operare, inclusiv alți parametri) furnizați de către browserul internet prin intermediul căruia se face accesul la site și pot fi folosite de către NaturaLiving.ro pentru a îmbunătăți serviciile oferite Clienților sau Utilizatorilor săi, sau cu scop statistic; excepție face cazul în care sunt încălcate prevederi ale documentului, în eventualitatea cazului în care rezultatul acțiunilor Membrului/Clientului contravine intereselor sau produce pagube de orice natură de partea NaturaLiving.ro și/sau al eventualilor terți cu care NaturaLiving.ro are contracte de parteneriat în acel moment.
 4. Clientul are dreptul de a se opune colectării datelor sale personale și de a solicita ștergerea acestora, revocându-și astfel acordul dat pentru document, și renunțând astfel la orice drept implicit specificat în acesta și fără nicio obligație ulterioară a vreunei părți față de cealaltă sau fără ca vreo parte să poata pretinde celeilalte daune-interese, dar numai în conformitate cu art. 2.8 din document Termeni și Condiții.
 5. Pentru exercitarea drepturilor cf art. 6 din prezentul document, Clientul sau Membrul se va adresa NaturaLiving.ro, utilizând datele de contact disponibile pe site, valabile la acea dată.
 6. Folosindu-se de formularele disponibile pe site, Clientul sau Membrul are dreptul de a modifica datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care aceasta există.

Sunt acceptate toate tipurile de carduri emise de bănci românești și străine sub siglele VISA și MasterCard cu condiția ca băncile emitente să le fi activat pentru plata online. De asemenea, sunt acceptate plăți efectuate prin carduri de credit pentru plăți în rate astfel cum sunt enumerate pe pagina cu informații despre plăți. Alte metode de plată sunt transferul bancar sau plata la livrare.

 1. NaturaLiving.ro nu solicită și nu stochează nici un fel de informații referitoare la cardul sau cardurile bancare ale Clientului, acestea fiind procesate direct pe serverele furnizorului de servicii de plată online.
 2. Politica de confidențialitate NaturaLiving.ro se referă doar la datele furnizate voluntar de către Client sau Membru exclusiv pe site. NaturaLiving.ro nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.
 3. NaturaLiving.ro se obligă ca datele colectate ale Clientului/Membrului să fie folosite numai în conformitate cu scopurile declarate și să nu facă publică, să vândă, închirieze, licențieze, transfere, etc. baza de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale Membrului/Clientului vreunui terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
 4. Exceptie de la prevederile art. 12 din prezentul document va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerută de către organele abilitate în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii evenimentului.
 5. Procesatorul de carduri bancare agreat de către NaturaLiving.ro, Netopia SRL are dreptul de a accesa/vizualiza orice tip de date/documente generate în urma unei comenzi emise, comenzi anulate, contract, contract anulat sau al unui contract onorat, pentru a investiga oricare tranzacție, în cazul în care aceasta există.
 6. NaturaLiving.ro garantează că datele personale ale unui Utilizator, colectate prin intermediul formularului de contact, vor fi folosite numai până la soluționarea problemei comunicate de acesta, după care vor deveni date cu caracter exclusiv statistic.
 7. NaturaLiving.ro nu răspunde pentru defecțiunile care pot periclita securitatea serverului pe care este găzduită baza de date care conține aceste date.